piątek, 24 lipca 2009

Sabrina Janesch: Gdańska pisarka miejska 2009

Sabrina Janesch otrzymała stypendium na stanowisko pisarza miejskiego stworzone w ostatnim czasie przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej i została pisarką miejską Gdańska. Stypendium na stanowisko pisarza miejskiego na rok 2009 zostało przyznane przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej we współpracy z miastem Gdańsk. Mianowanie połączone z konferencją prasową odbyło się w Gdańsku w poniedziałek, 03 sierpnia.

Sabrina Janesch studiowała kreatywne pisanie, dziennikarstwo kulturalne i polonistykę w Hildesheim i w Krakowie. Od 2004 roku publikuje nowele i reportaże w antologiach i czasopismach, m.in. w
Mitteldeutschen Verlag, w Publik-Forum oraz w Das Magazin. Jest zwyciężczynią zorganizowanego przez NDR konkursu na nowelę O-Ton-Wettbewerb 2006, obecnie pracuje nad swoją pierwszą powieścią, której fragment pojawił się wiosną 2009 roku w magazynie literackim bellatriste № 23.

Nowe stypendium na stanowisko pisarza miejskiego stworzone przez Niemieckie Forum Kultury ds. Europy Wschodniej ma na celu popularyzowanie na szerokim forum publicznym wiedzy na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego Niemców i ich sąsiadów w tych regionach Europy Środkowej i Wschodniej, które były bądź też nadal są zamieszkiwane przez Niemców oraz wspieranie wyróżniających się inicjatyw w zakresie budowania wzajemnego zrozumienia i nawiązywania dialogu międzykulturowego.

W roku 2009 stypendium zostało przyznane we współpracy z miastem Gdańsk. Stanowisko pisarza miejskiego wiąże się z comiesięcznym stypendium i zapewnieniem na okres pięciu miesięcy bezpłatnego lokum w Gdańsku (od sierpnia do grudnia 2009 roku).

W ramach pracy pisarki miejskiej Sabrina Janesch podczas całego swojego pobytu w Gdańsku będzie prowadziła dziennik internetowy i opisywała swoje doświadczenia, spotkania i wydarzenia, będzie zamieszczała zdjęcia i podobne materiały. Za pośrednictwem blogu możliwe jest także kontaktowanie się z autorką.
(Thomas Schulz, Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Poczdam)